عکس های محمدرضا گلزار به همراه نوه های امام خمینی (ره)

عکس های محمدرضا گلزار  به همراه نوه های امام خمینی (ره)

محمدرضا گلزار که به تازگی به خانه نوه های اما خمینی رفته بودند عکس هایی را با نوه های امام خمینی و نتیجه ایشان یاسمن اشراقی انداخته اند که آن ها را مشاهده می کنید .

12 13 14